חוג הידידים של יום ההשראה הוא מסגרת למעורבות פעילה של אוהבי האמנות והתרבות המעוניינים בקשר הדוק עם צוות יום ההשראה. הידידים שייכים לקהילת ההשראה ברחבי העולם אמנות התומכים בפעילות מוערכת זו כאשר מטרת העל הינה לקדם הקמת מוזיאון ההשראה

אגודת הידידים נוסדה כדי לתמוך במוסד מרכזי וחשוב זה ולהציע למצטרף מעורבות פעילה וחיונית בפעיליות יום ההשראה.
 


יו"ר האגודה: 
 

מנהלת האגודה:


המצטרף לאגודת הידידים יכול לבחור באחד מן המסלולים המפורטים להלן, וליהנות ממגוון הזכויות הנלוות אליו.
תרומה מזכה את בעליה בפטור ממס הכנסה. 

פרטים נוספים והרשמה
אגודת ידידי יום ההשראה, תל אביב
הנחושת 3 ת״א 
טל'035613336 
דוא"ל office@inspiration75.com

 

 

ידיד  1,500 ₪ לשנה
 
 הזמנות לתערוכות
מתנה יצירת אומנות ״אנשים טובים באמצע הדרך״
 מפגשים עם אמנים ישראלים
קבלת ניוזלטר מגזין ההשראה חודשי
קבלת העיתון השנתי של קהילת ההשראה


פטרון ישראלי  4,000 ₪ לשנה
 

* הנאה מכל זכויות הידידים
 ציון שם הפטרון ברשימת הפטרונים המתפרסמת בשנתון יום ההשראה

ראיון בלעדי במגזין יום ההשראה הבינלאומי

פטרון בינלאומי 12,000 ₪ לשנה
 

* הנאה מכל זכויות הידידים
 ציון שם הפטרון ברשימת הפטרונים המתפרסמת בשנתון
ראיון בלעדי במגזין יום ההשראה הבינלאומי

השתתפות בתוכנית הראיונות ״ניצוצות של השראה״


חד קרן   30,000 ₪ לשנה
 

* הנאה מכל זכויות הידידים
ציון שם הפטרון ברשימת הפטרונים המתפרסמת בשנתון

השתתפות בתוכנית הראיונות ״ניצוצות של השראה״

ראיון בלעדי במגזין יום ההשראה הבינלאומי

נותן חסות באירוע ההשראה השנתי 

 

לטופס הרשמה מקוון
 לטופס הצטרפות לידידי יום ההשראה