top of page

 

 

ידיד  1,500 ₪ לשנה
 
הזמנות לתערוכות
מתנה יצירת אומנות ״אנשים טובים באמצע הדרך״
מפגשים עם אמנים ישראלים
קבלת ניוזלטר מגזין ההשראה חודשי
קבלת העיתון השנתי של קהילת ההשראה


פטרון ישראלי  4,000 ₪ לשנה
 

* הנאה מכל זכויות הידידים
 ציון שם הפטרון ברשימת הפטרונים המתפרסמת בשנתון יום ההשראה

ראיון בלעדי במגזין יום ההשראה הבינלאומי

פטרון בינלאומי 12,000 ₪ לשנה
 

* הנאה מכל זכויות הידידים
 ציון שם הפטרון ברשימת הפטרונים המתפרסמת בשנתון
ראיון בלעדי במגזין יום ההשראה הבינלאומי

השתתפות בתוכנית הראיונות ״ניצוצות של השראה״


חד קרן   24,000 ₪ לשנה
 

* הנאה מכל זכויות הידידים
ציון שם הפטרון ברשימת הפטרונים המתפרסמת בשנתון

השתתפות בתוכנית הראיונות ״ניצוצות של השראה״

ראיון בלעדי במגזין יום ההשראה הבינלאומי

נותן חסות באירוע ההשראה השנתי 

 

לטופס הרשמה מקוון
 לטופס הצטרפות לידידי יום ההשראה   


 

bottom of page