top of page
Woman Painting

טאל לוי כהן

מסע בשבילי זה החיים עצמם.

לפי הבודהיזם ישנן ארבע אמיתות:

האמת הראשונה היא שיש סבל בעולם.

האמת השנייה היא הסיבה לסבל בעולם,

שלפי הבנתי נובע מתבניות חשיבה, שנוצרו

מהשדים של חוויות מטלטלות ממסע חיינו,

של זיכרונות שמחלחלים מתחת לעורנו

ושל ידיעות, שמערבלות אותנו.

האמת השלישית היא, שישנה דרך להשתחרר.

והאמת הרביעית היא האמת בדבר הדרך לשחרור מסבל – הדרך להארה.

המסע שלי בחיים הוא הדרך שלי מחושך לאור - הדרך להארה - באמצעות לימוד והגעה לבינה וביטוי אישי באמנויות הבמה.

יוצרת ומאסטר בטיפול בהבעה וביצירה.

עם קטעים מיצירתה ״טאל״ (עם אל״ף) - מופע סולו בינלאומי זוכה פרסים בתאטרון-מחול, שזה עכשיו היא חזרה איתו מהופעה בברודווי ניו-יורק והוא מופיע אונליין בפלטפורמות בברודווי ובלונדון.

המופע מתאר את מסע חייה סביב הפרעת האכילה בולימיה. במופע היא מתארת כיצד ״הלבישה״ את ההפרעה על עצמה מתוך סיטואציות משפחתיות וחברתיות וכיצד הסירה אותה ובראה את עצמה מחדש.

טאל מופיעה עם המופע המלא פעם בחודש בקפה תאטרון הקאמרי.

bottom of page