< Back
אתי נחום.png
גבי אקשטיין

בעולם רווי קידמה וטכנולוגיה חשוב לנו ולדורות הבאים, לשמור על המסורת היהודית ומנהגיה.

אנשי ההשראה

אושיות מובילות בחברה הישראלית משתפים מנסיונם העשיר, האתגרים והקשיים שבדרך