top of page
< Back
אתי נחום.png
גבי אקשטיין

בעולם רווי קידמה וטכנולוגיה חשוב לנו ולדורות הבאים, לשמור על המסורת היהודית ומנהגיה.

אנשי ההשראה

אושיות מובילות בחברה הישראלית משתפים מנסיונם העשיר, האתגרים והקשיים שבדרך

bottom of page