top of page
  • תמונת הסופר/תטלי דביר לבנת

מאמר הסחות דעת // אתגר הריכוז
ברז מטפטף, קול שאון הרכבים, הודעה נכנסת בנייד, אינספור הסחות דעת שמונעות מאיתנו לחשוב בצורה מעמיקה וארוכה. כל כך הרבה אפשרויות ושאלה מרכזית אחת: איך להתמקד?טווח הקשב התקצר מאוד בעשור האחרון דבר הגורם לתסכול רב.


כמה טוב את.ה מתמקד? והאם טוב להתמקד?


מחקרים מראים שככל שנתמקד בדבר כך יפחת הקשב שלנו לכל יתר הדברים שמתרחשים בסביבתנו.
חידת המשולשים מטיבה להמחיש זאת.

כמה משולשים אתן.ם רואות ב-10 שניות?בתום 10 שניות נסתיר את התמונה וננסה להיזכר מה עוד היה באיור מלבד משולשים? כמה אנשים? מה לבשו וכו.

חידה זו מבהירה לנו שכאשר אנו מטיבים להתמקד תפיסת המרחב שלנו משתבשת ואנו רואים פחות את המסביב.


מיקוד מחייב אותנו להקדיש זמן רב ככל הניתן למשימה אחת. להעמיק.

לא מולטי טאסקינג, לא לקפוץ למשימה הבאה. כלל 10,000 השעות, התמדה.


הסחה ראשונה שכדאי להתבונן ולבקר שימוש בה: זמינות


הסביבה מצפה מאיתנו לזמינות שיא, תגובה מיידית | טלי דביר לבנת

ווטצאפ, הודעת טקסט, מיילים, שירשורי מיילים נוספים, סושיאל, פוסט בפייסבוק, הודעה במאסנג'ר, תגובה בסטורי. הסביבה מצפה מאיתנו לזמינות שיא, תגובה מיידית.

הסחת דעת משמעותית זו מתנגשת עם האופי הקמאי, השורשי שטבוע בנו. אנו יצורים חברתיים, לא רוצים לאכזב ועל כן עונים.

הסחה שנייה: אנימחקרים מראים שמעל שבעים אחוז מההסחות הן עצמיות, אנחנו מייצרות.ים אותם לעצמנו.

למה? באמת שואלות.ים למה? או.קיי. התשובה הקצרה: חרדה קיומית.


ובאריכות: אנחנו דואליים ביחס לחווית החופש שיש לנו, חופש מבלבל אותנו וגורם לנו לייצר עבור עצמנו שרשראות ומכשולים.

מפתח הזהב: למה?


סימני שאלה הם חברי הטובים מזה שנים, לשאול ולהטיל ספק.

כן זו בשורה שלוש ששואלת למה? המפתח למיקוד מתחיל ונגמר ב"למה?" שלכן.ם.


סימני שאלה הם חברי הטובים מזה שנים, לשאול ולהטיל ספק | טלי דביר לבנת צילום: שי בראל

חשוב לבלות זמן בחוסר מיקוד כדאי להבין במה נכון וחשוב לך להתמקד.

זו שאלה קיומית של ממש, מה חשוב לי? במה באמת אני רוצה להתמקד?

מתוך הכרה והבנה שמיקוד הוא פשרה, אני ממוקדת בדבר אחד ומתעלמת מרוב המסביב.

Comments


bottom of page